Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij H. DE HOOGH is uitgegeven:

C. Sehwartz. Sabbathlectüur, Schriftbeschouwingen, ƒ W0' «jj-

in linnen

De Herder en de Kudde. Overdenkingen naar aanleiding van Psalm XXIII, opgedragen aan Mevrouw da CostaBklho»™, ƒ 0,45, geb." in linnen, verguld op snede, ƒ 0,70.

Weenen noch Dansen, Leerrede over 'Matth. XI:

16-19, uitgesproken met het oog op den vreeslijken storm,

gedurende de Pinksterdagen . . ' f °'

X: — Vrijlating en Vrijmaking der Slaven in de Kolonie

Suriname, uitgesproken in de kerk der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amterdam, bij gelegenheid van den Dankstond

van 3 December 1862 *

. __ Geloofsmoed en Geloofsdaden, Tafereelen uit vroegere eeuwen, geschetst voor onzen tijd, opgedragen aan den Heer Mr. G. Gboen van Pbikstebek, ƒ 0.90, geb. m lm-

Ueer ƒ 1.20.

nen

Onverschilligheid. Een Antwoord op Dr. Pierson's

. . ƒ o,4o.

Onverdraagzaamheid

_____ Wie was Calvijn en wat heeft hij gedaan? Twee vragen beantwoord naar Felix Bukgeker, en ter behartiging aangeboden aan alle Evangelische Christenen .... ƒ 0.35.

Eenuitmuntendgepho^

Hoog 24 Ned. duimen, breed 18 Ned. duimen. . . J. * Idem in Passe-Partout ƒ 5. - Album formaat, 4 pose's ƒ 1.

Gedrukt bij M. J. Portielje.

Sluiten