Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van ons tweede, algemeen-evangelisch-nationaal-zendingsfeest te Wolf hezen. Gelijk toen bij het spreken voor zoo vele duizenden de bemoedigende volkspreuk gold: „een goede verstaner behoeft slechts een half woord," zoo zal het ook bij den welwillenden lezer dezes verslags waar zijn, naar ik vertrouw: een goede herdenker heeft maar enkele hoofdtrekken ter herinnering van noode. Daarenboven wat grootendeels, schoon niet geheel, de ziel uitmaakte van het feest, de gehoudene redenen en toespraken, deze zijn ons bijna allen welwillend afgestaan, en zullen hierachter in geregelde orde volgen. Vuile dan de lezer het ontbrekende uit zijne eigene herinnering aan.

Eerst het een en ander van het •voorbereidende tot het feest; dan de korte beschrijving van het feest zelf; eindelijk eenige lengten, opmerkingen en wenken, ten slotte.

DE VOORBEREIDING.

Andermaal had de edele eigenares van Wolf hezen, mevrouw Douairière Barones van brakell doorwerth, met christelijke welwillendheid, ja ingenomenheid dit deel van haar landgoed tot onze feestviering afgestaan. Andermaal had haar getrouwe en bekwame rentmeester, de heer van der düssen, ons bij de noodige beraadslagingen en voorbereidende schikkingen de behulpzame hand geboden. De Hoofd-commissie aldus aangemoedigd, kwam weder een- en andermaal te zamen en verkoos ter harer versterking nog een drietal zendingsvrienden, zoodat zij nu bestond, uit D'. o. g. heldring, president; D'. l. j. van rhijn te Wassenaar, vice-president, D". p. a. h. roentgen en e. r. veebeek te Zeist, D\ w. zegees te Oosterbeek, de heer j. vooehoeve, hc.zn. en D". cohen 8tuaet te Rotterdam, de heer t. m. looman te Amsterdam en D". s. h. büijten-

Sluiten