Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En nu, wat een onzer zong met zinspeling op den naam Wolfhezen (wolvenverblijf) en de offeranden der vele daar begraven heidensche voorvaders:

Hier bij de Godsgemeente

Geen zweem van 's werelds draf, Hier keerde zich 't gebeente

Der Heidnen in hun graf. „De wolf zal eens verkeeren

„In vrede met het Lam!" Zoo klonk het Woord des Heeren,

Dank! — de vervulling kwam.

Maar wat ik mogt beleven,

Is 't voorspel slechts alleen Van wat de Heer zal geven

Na strijd, wel doorgestreên: Dus moedig voort gij, vromen!

Dat uwe hope rijz'! Uw Heer zal zeker komen,

Met Hem het Paradijs!

Sluiten