Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÊEGLEMENT.

Artikel 1.

Tot Leden der Vereeniging worden toegelaten allen, die tot de Nederlandsche Gereformeerde Kerk behooren en verklaren, zonder eenig voorbehoud, den weg des heils, zooals die in Gods heilig Woord geopenbaard, en uitgedrukt is in de Nederduitsche Geloofsbelijdenis enden Heidelbergschen Catechismus, te erkennen voor de eenige waarheid ter zaligheid, en die daarenboven vereenigd zijn met de beginselen, uitgedrukt in het Programma.

Art. 2.

Ook vrouwen kunnen zich aan de Vereeniging als Lid aansluiten, maar mogen geene stem in de Vergadering uitbrengen.

Art. 3.

Ten einde alle dingen met orde mogen geschieden, zijn de leden verdeeld in gewone Leden, Correspondenten, Afgevaardigden en eene Hoofdcommissie.

Sluiten