Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijftig cents contributie, tot goedmaking van drukloonen, reiskosten van Afgevaardigden en van de uitgaven, die voor algemeene en bijzondere Vergaderingen noodig zijn.

B. VAN DE CORRESPONDENTEN.

Art. 9.

De Hoofdcommissie noodigt getrouwe Leeraren en Leden van de Gereformeerde Kerk in en buiten ona Vaderland uit, corresponderende Leden te worden, die de regten der Leden bezitten, schoon zij niet tot betaling eener contributie gehouden zijn.

Art. 10.

De Correspondenten dienen de Vereeniging met raad en voorlichting en met dadelijke medewerking, waar zulks mogelijk en goed zou zijn.

C. VAN DE AFGEVAARDIGDEN.

Art. 11.

In elk plaatselijk Ressort wordt door de Leden een Afgevaardigde benoemd, bij voorkeur uit die Leden welke door kennis en algemeen vertrouwen voor die betrekking het geschikst geacht worden.

Art. 12.

De Afgevaardigden worden benoemd voor twee jaren;

Sluiten