Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal 's jaars, liefst in de maand Augustus gehouden, terwijl tijd en plaats door de Hoofdcommissie wordt geregeld en door den Secretaris zoo tijdig mogeli jk aan de Afgevaardigden wordt bekend gemaakt

Aet. 33.

Na het arresteeren van het Programma en Reglement kan in een van beiden slechts verandering gemaakt worden met drie vierde van de stemmen der Hoofdcommissie en van de Afgevaardigden, tegenwoordig op de voorjaarsvergadering.

Sluiten