Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELOOFSBELIJDENIS VAN IBENEUS,

bisschop van lyon (177 202), leerling van poly-

carpus, die een leerling was van den apostel johannes.

(In de tweede eeuw.)

Ik geloof aan éénen God, den almagtigen Schepper des hemels en der aarde, van de zee en al, wat daarin is;

En aan éénen Jezus Christds, den Zoon van God , die vleesch is geworden om ons te verlossen ;

En aan den heiligen Geest, die door de Profeten de goddelijke verlossing en de komst van onzen geliefden Heer Jezus Christus verkondigd heeft, alsmede, dat Hij, uit eene Maagd geboren , zou lijden, van de dooden opstaan en in hét vleesch ten hemel opvaren; ook, dat Hij van den hemel zal wederkomen in de heerlijkheid des Vaders; om het vleesch vanhetgansche menschdom uit den dood op te wekken, opdat voor den Heer, naar het welbehagen des ontzigtbaren Vaders, alle knieën zich mogen buigen, en alles, wat in den hemel, op de aarde en onder de aarde is; en opdat alles Hem belijde en Hij alles oordeele, daar Hij de boozen en dok de afgevallene Engelen zal overgeven aan het vuur, en aan de goeden leven, onsterfe lijkheid en eeuwige heerlijkheid schenken zal.

Sluiten