Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIPS VAN MARNIX VAN S\ ALDEGONDE.

FlaTTlTLEBJlfG LSB, EOOFEZEELZ VAN LIER.

By bet aenkondigen der werken van Marnix van St. AldegGiidc, is er tegen dien grooten man eene beschuldiging uitgebragt, welke eenen blaem moest werpen op het leven zoo vol vaderlandsliefde en zelfopoffering van den Burgemeester van Antwerpen.

Op de aentyging van Van Lom, den geschiedschryver der stad Lier, werd Marnix betigt van op 9iea of 10den April 1580 naer Lier te zyn afgezakt aen het hoofd eener bende soldaten en slecht volk, om aldaer de beelden te komen verbryzelen en de kerk te plunderen.

Voor dit feit verdwenen alle verdiensten; men vergat den opsteller van het eedverbond der edelen, den onverzoenbaren vyand van Spaoje, den moedigen verdediger van Antwerpen, om in Marnix niets anders meer dan eenen gemeenen beeldstormer te zien.

Sluiten