Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» handen van de stnolen) en soo voorts, soo spolieerde sy de » kercken van de kloosters en van het Beggynhoft. »

» Den 15 April weert in de groote kerck gepreekt van de » Ministers. » (i)

Dit stuk zet den laetsten stempel op de bewering dat het JUNIUS is, die de beeldstormery van Lier bestuerde, en dat MARNIX aen dit feit geheel vreemd gebleven is.

Lier & November 1857.

(I) Wy gelooven dat 31. Mertens de eerste dit handschrift heeft onderzocht.

Sluiten