Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Wij doen dit, met de bede, dat uw weg, gelijk die der Nederlandsche Hervormde Kerk, zóó moge geleid worden, dat wij elkander voor den eeuwigen regterstoel zonder vreeze kunnen te gemoet treden. Wat ons betreft, wij: achten dit onmogelijk, zoolang gij met de Kerk voortgaat in den weg, dien gij tot heden bewandelt. Maar God, die magtig is de harten zelfs van koningen te leiden als waterbeken, kan ook het uwe,, zoowel als het hart der gansche Kerk kneden als was, en het is in Zijne Almagtige en genadige ontferming, dat wij u zoowel als ons zeiven biddend aanbevelen. .

VOLGEN 63 ONDERTEEKENINGEN.

Sluiten