Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATIG-VEIJZIMIG CHRISTENDOM

EN

JODENBEKEERING;

NAAR AANLEIDING VAN EEN OPSTEL IN HET

Maandschrift voor den beschaafden stand,"

Junij. 1854.

OPEN BRIEF

AAN

DEN WEL-EERW. BEER W. BROES.

DOOR

C. SCHWARTZ,

Lceraar der Vrijt Schotichs Kerk en Zendeling onder Iiraïl.

Te AMSTERDAM, B u H. H Ö V E K E K. 18 54.

Sluiten