Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

BIJ DE

NEDERUHTSGUE HERVORMDE GEMEENTE

TE

SEDERT DE MAAND SEPTEMBER. 1855;

BEVATTENDE ONDER ANDEREN

DE TUSSCHEN DEN KERKERAAD, HET COLLEG1E VAN HEEREN PREDIKANTEN EN 'S LANDS REGERING GEWISSELDE STUKKEN.

DOOR

VRIENDEN DEK WAARHEID. Am P. A. » II CLOUS;

lt OTTERDAM,

G. B. POESCHMANN, 1 8 5 7.

Sluiten