Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bernard Gewin te Heemstede i. J. P. Vaieton, vroeger predikaat N. H. de Graaf te Apeldoorn , te Middelb., thans Hoogleeraar V. H. Guye te Amsterdam, le Groningen,

F. C. v. d. Ham te Utrecht, J. C. Verhoeff te Sluis, 1. P. Hasebroek te Amsterdam, J. W. Abresch te Heilo,

0. G. Heldring te Hemmen, J. H. Bösken te Utrecht,

3. J. v. Oosterzee te Rotterdam, J. J. L. ten Kate te Middelburg,

L. J. v. Rhijn te N. Loosdrecht, J. B. Nyhoff te Vaassen,

J. G. v. Riju te Eist bij Amer. N. Osti te Delftshaven,

P. D. Schouw Santvoort te Arnh. B. J. H. Taats te Middelburg, D. Cbantepie d. 1. Saussaye te Leid. H. C. Voorhoeve te Harlingen,

1. C. J. Sécretan te 's Hage, L. G. James te Breda, J. A. Stoop te Nijmegen, A. Bak te Oostburg,

H. J. R. G. Theesing te Rotterd. P. J. Laan, Emer. te Utrecht,

L. Tinholt te Wissenkerke, R. Engels te Nieuwolda,

J. J. v. Toorenenbergcn te Vliss. A. Tonkens te Ostende,

Voorts is aan dat adres adhsesie verleend door de Predikanten:

D. Molenaar te 's Hage, J. G. Verhoeff te Elspeet,

A. J. Molenaar te Scheveningen, M. van Leeuwen te Garderen, J. A Meulemans te » B. Moorrees, Emer. te Wijk b Heusd.

S. C. de Vijver te Katwijk a/Z., J.W.Becking Sr.teWon'senEngw. i A Buys te Ommen, W. A. Becking Jr. teScharmegout.

i. P. Nonhebei tc Heemse, en Sucnga,

G. A. Fijn van Draat te Lutten, P. Roscam Abbing te Ginneken, J. Siblesz te Steenwijk, A. Dekkers, te Chaam ,

P. A. vf Toorenenbergen te Waard. P. W. van Rossem te Ellckom.

Zoo als bereids is opgemerkt, waren de meeste Middelburgsche Predikanten bij eene eerste bestrijding tot zwijgen gebragt, waardoor eenig wantrouwen nopens de wijze van strijdvoering ontstond, doch er werd weinig op gerekend dat zij zich zoo spoedig zouden beijveren, der Synode

Sluiten