Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men leze het Programma:

§jflt vmbttli kt ||i«i>. Wtttw, §|lM«ttK-afritten,

SOIREE LITTÉRAIRE ET MUSICALE,

OP VBIJDAG DEN 6 FEBBTJABIJ 1857.

in Me <Conccrfy\cil te iHftMtmrjj.

PROGRAMMA.

331833 £31332,395,

Voor fe ilragen door

1. Een Woord vooraf A. Slotemaker Cz. (*).

2. J. Smit, de edele Wraak W. Rombodts.

3. Mannenkoor (N°. 1). a. Smits, in 't | Mannen-Zang vereenig ing Bosch. 6. Viotta, Scheiden j Concordia.

A. Mr. I. da Costa, Lord Byron's Caïn,

de laatste rei J. F. L. Abresch. (*).

5. Ch. de Bériot, Duo sur des airs Hon- j Mevr.ANSCH.-BoTGORSCHEK. grois et Styriens, pour Piano et Violon. j J. K. E. Koolh. Aarinksen.

6. J. C. Altorff er-, Tollens, eene Herinnering J. C. Altorffer.

ÏÏ"5J3313 A31)33iJiï3,

4. Mannenkoor (N°. 2). o. Otto, Troost-1 Mannen-Zangtereeniging lied. b. Bastiaans, Avondlied. . . '.] Concordia.

1. M. G. Saphir, de rondventende Zevenster F. P. j. Sibm. Zijnen. (*).

3. J. van Beers, bij de Wiege van een

Kind des Armen W. M. Grauss.

4. J. Blumenthal, les deus Anges,

Piano Mevr.ANSCH.-BoTGORSCBEK.

5. J. van Beers, Blik door eene Venster. P. A. van der Scheer (*).

6. H. Tollens Cz., het Dochtertje van

«aïrus J. A. Nederveen.

7. Slotwoord A. Slotemaker Cz. (*).

AANVANS TEM HALF ZEVER URE PRECIES,

{*) Herder en Leeraar bij de Nederdditsche Hervormde gemeente te Middelburg.

Sluiten