Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door aan spieren, hersenen en het geheele lichaam ten goede komt. De geruimen tijd opgehoopte voortplantingsmaterie representeert derhalve inderdaad eene zekere quantiteit kracht, die, in de meest verschillende vormen vrij kan komen. Het denkvermogen neemt toe, het denken geschiedt snel en is van langeren duur, de gedachten zijn levendiger en meer vruchtbaar, de wil wordt gesterkt en het geheele karakter wordt vaster.

Duffieux, een Fransch geneeskundige, voegt aan deze mededeelingen van den grooten psychiater nog toe, dat zulk eene ophooping van voortplantingsstof, door het organisme in zijn geheel, op voordeelige wijze afgeleid wordt, en dat de ziekten, welke men aan de onthouding toeschrijft, andere oorzaken hebben. Bij vrouwen — zegt een ander Fransch medicus, met name DlDAY,. — is de menstruatie het door de natuur geschonken middel, om de door de sexueele abstinentie opgehoopte materie te verwijderen, zoodat ook de maagdelijke staat nimmer schaadt. De wilskracht de geslachtsdrift permanent te wederstaan, woedt door eene stipt geregelde, hygiënische leefwijze met regelmatige, lichamelijke inspanning en door voedzame — niet prikkelende — kost, bij zooveel mogelijk beperkt genot van spiritualiën, verhoogd. Het slapen op eene harde matras en onder slechts lichte bedekking, het wasschen met koud water, het vroegtijdig opstaan, kortom eene »hardende", eenvoudige leefwijze; ziedaar het meest betrouwbare middel, om aan de innerlijke, zedelijke kracht den gewenschten bijstand te verkenen om, bij afleiding der lichaamskrachten, ook door geregelde bezigheid in den gekozen maatschappelijken werkkring, den geest verstrooiing te geven, hem van sexueele gedachten terug te houden, en het lichaam tevens behoorlijk te vermoeien, opdat het 's avonds, na volbracht aagwerk, een spoedig inslapen vraagt vóór geslachtelijke opwekking. Zoo worden dan, als van zelf, de vroegere zinnelijke gedachten onderdrukt en naar den achtergrond teruggedrongen. Wie in de gelegenheid is — of liever, wie wil — op eenig gebied zijn denkvermogen in werking te brengen en te scherpen, zal spoedig ervaren, dat daarmede aan de geslachtsdrift in

Sluiten