Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare uitingen, als van zelf, paal en perk gesteld zijn- Slechts één voorzichtigheidsmaatregel voor alle echtelieden, die de kuischheid als hun voorbehoedmiddel tegen conceptie, begeeren — en in de keuze daarvan toch is iedereen vrij, immers: ss'est la une question dont il ne faut pas parler et que chacun dolt résoudre eomme il peut" — dient door hen stipt te worden gevolgd. Indien zij over voldoende woonruimte kunnen beschikken, hebben de echtelieden zorg te dragen, dat beider slaapgelegenheden behoorlijk gescheiden zijn, en dat zij s'avonds, vóór het te bed gaan, niet lang alleen zijn, want het slapen in één kamer doet de vroeger onderdrukte drift op nieuw ontwaken, en beiden zijn daarmede op te harde proef gesteld, evenzeer als het daaraan voorafgaand vertrouwelijk samenzijn, alle vroegere heilige voornemens dikwerf in duigen doet vallen.

Aldus de gedachtenloop van een' moralist-voorstander van de kuischheid bij gehuwden.

De beide brieven (blad. 23—26) van vrouwen aan Dr. mensinga schijnen ons toe een meer getrouw beeld te geven van het werkelijk huwelijksleven, dan de beschouwingen van de moralisten, welke wij, alleen volledigheidshalve, hierboven teruggaven. De blijvende onthouding (kuischheid) van gehuwden, die, dag in, dag uit, zoo innig samenleven, als het huwelijk onder gewone omstandigheden medebrengt, achten wij — als voorbehoedmiddel tegen de zwangerschap — tot de pia vota te behooren. Het vereischt wel een bizonder vast karakter van beide echtelieden om, overigens getrouw samen levende, aan de zucht tot bevrediging van de geslachtsdrift, blijvend weêrstand te bieden. De zielsstrijd der bovenbedoelde beide vrouwen achten Wfl natuurlijk, en wij gelooven dan ook, dat de ^moralisten", die kuischheid aan gehuwden willen prediken, óf er zelf een sclandestinum conjugium" op na houden, óf celibatair zijn.

Daar de permanente onthouding van het voldoen aan den huwelijksplicht, in het dagelijksch huwelijksleven der echtelieden, wel als onuitvoerbaar mag worden aangenomen, lag het voorstel voor de hand, de cohabitatie slechts op bepaalde tjjden, als wanneer de conceptie niet zou kunnen volgen, toe

Sluiten