Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//Hoe meer de eeuwen in beschaving toenemen, des te meer zal de Bijbel voor een deel als fondament, voor een deel als hulpmiddel bij de opvoeding, zeker niet door neuswijze, maar door waarlijk wijze menschen gebruikt worden".

Laat ons ook denken aan den Bijbel in het gezin. Wanneer wij uit eigen ervaring weten, welk een schat de Bijbel in huis is, laat ons dien schat trachten te brengen waar hij nog niet is. Helaas! het gebeurt tegenwoordig wel, dat in eene huiskamer misschien wel een stuk gelezen exemplaar van eene of andere roman, maar geen Bijbel te vinden is. Dit mag, geliefde Hoorders, onder ons niet geschieden! Waarlijk, 't is beter dat in het huisgezin dagelijks de H. Schrift gelezen wordt, dat boek, 't welk met den ernst en den troost der eeuwigheid tot de zielen der huisgenooten komt.

Den ernst der eeuwigheid hebben wij in alle levensomstandigheden noodig, den troost der eeuwigheid bepaaldelijk in donkere dagen!

Onwillekeurig komt mij een welbekend woord in de gedachten, van een onzer letterkundigen, Dr. Allabd Piebson, die ergens een huiselijke godsdienstoefening in donkere tijden, aldus beschrijft:

//Een door handen-arbeid vereelte vinger beweegt zich langzaam over het gewijde blad. Het was een zware dag. Thans is het avond. Met over de Schrift gebogen hoofd, zit de arbeider neder, hij heeft zijn eenig kind naar het graf gedragen! De moeder, die geen moeder meer is, zit tegenover hem, en luistert. De vrienden en bekenden zijn vertrokken. Zij hebben hem niet getroost. Nu heeft hij het boek der boeken

Sluiten