Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hope des eeuwigen levens, door Hem die van den Hemel is nedergedaald om de wereld met God te verzoenen, en zondaren zalig te maken; die is gestorven, maar die ook is opgestaan en die leeft, en onder wiens bestuur geen zaadje verloren in den akker valt! dat woord zegt ons dat hetgene hier ten deele was, eenmaal volmaakt zal zijn, daar waar geen traan meer geweend zal worden en waar geen nacht meer zijn zal. Het woord God» bhjft in eeuwigheid! ziedaar de aangenaamste, de zaligste troost, ook daar waar wij gereed staan om den band te ontbinden, die ons hier aan eikanderen verbond, want wij allen zijn door eenen band verbonden, sterker dan de aarde, hoog als de hemelen, eeuwig als God. Eer de bergen geboren warm was Hij, en ab hemel en aarde zullen zijn voorbij gegaan, dan zal zijn woord nog bestaan , en er noch jota noch tittel van hetzelve verloren zijn; dat woord is niet gebonden aan tijd noch plaats, maar het J vereenigt alle de aanbidders van den Heiland, onder alle hemelstreken, tot hetzelfde einde, en de vrede die door het bloed des kruises aan den bewoner van Java's gloeijend zand verkondigd wordt, die vrede is geen andere, dan die welke gepredikt wordt aan den Noorman, die in zijne eeuwige ijsbergen de hoogste volmaaktheden der . schepping meent, te zien! dat Woord hetwelk hier onderzocht, ook hier verkondigd werd, is hetzelfde, dat eens den aardbol bedekken zal, ab de wateren den bodem der zee; eens toch zal de naam van Jezus rollen van de lippen van Bonze en Bramin; zal

Sluiten