Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die naam weergalmen langs de klippen en ijsschotsen van Zembla's dorre stranden, terwijl de geurige wierookstruik van Saba geenen anderen eernaam ziet aanbidden, en de Wilde den lof verkondigt van Hem, wiens woord blijft tot in eeuwigheid 1

Het Woord Gods bhjft tot in eeuwigheid; dat ondervindt gij welligt reeds in kracht, edele Voorganger, wiens naam bij ons in zegening bhjft; gij aUen, geliefde Broeders, die ons naar hoogere en betere gewesten zij t vooruitgegaan, en aan wier werkzaamheid, aan wier vriendschap, wij met weemoedige tranen gedenken I Gij ondervindt het, dat het woord Gods trouwe houdt, want er is geschreven : zalig zijn de dooden die in den Heere sterren, en ook dat woord blijft tot in eeuwigheid! Ook voor ons, mijne waards ten! is die ondervinding bewaard, wanneer wij dat woord bewaren, en het ons de noordstar is en bhjft, welke ons pad verlicht en onzen voet bestuurt. — Neen! hier beneden is het niet; te vergeefs streven wij naar de volkomenheid, wij kennen, wij genieten, wij bestaan slechts ten deele. Maar het woord Gods bestaat in eeuwigheid, en daar staat het geschreven : wat ten deele is zal volmaakt worden; daar lezen wij het: hetgene gij zaait wordt niet levendig, tenzij dat het eerst gestorven zij; daar staat het geschreven : het sterfelijke moet het onsterfelijke; de verderfelijkheid de onverderfehjkheid aandoen; maar dan ook zal eenmaal de dood verslonden zijn tot overwinning, en alles wat ten deele was, te niete gedaan worden!

Sluiten