Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 27.

Elk lid dat niet voldoet aan art. 11, c, betaalt eene boete van f 1—.

Abt. 28.

Voor alle boeten wordt appel op de vergadering toegelaten. Wordt dit appel verworpen, dan wordt de boete met de|" vermeerderd.

TT/..*.

Leesgezelschap.

Abt. 29.

Alle gewone en honoraire leden van den ring zijn ook tevens leden van het daaraan verbondene leesgezelschap, tenzij zij dit zeiven niet willen. De in den ring wonende predikanten en candidaten kunnen ook leden van dat leesgezelschap worden, wanneer zij op eene gewone vergadering met algemeene stemmen als zoodanig zijn aangenomen.

Abt. 30.

Alle leden van het leesgezelschap betalen jaarlijks ƒ 6—. aan den directeur.

Abt. 31.

De directeur wordt jaarlijks op de najaarsvergadering door de leden van den ring gekozen.

Sluiten