Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geboorte van Jezus Christus.

LEERREDE I.

over

Lok. II Vs. 1—7.

VCXDRZANG: Ps. XOVIII: 1, 2.

' Genade, vrede en barmhartigheid zij u van

God den Vader, in Jezus Christus door de» Heiligen Geest geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd. All EN.

Weest gegroet! M. V. aan den morgen van dezen dag. Och ! of wij ons allen verheugen mogten in onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus; wij allen in den morgenstond van dezen dag bij ons ontwaken op gebogene knieën, verootmoedigd in het stof, Hem mogten aangebeden hebben. Hem, wat oneindig meer zegt, de offerande van een verbroken hart, van eenen verslagenen geest mogten hebben toegebragt.

Het is heden de gedenkdag van Jezus geboorte; met de schare zijn wij opgegaan in Gods bedehuis, om Jezus hulde te brengen, ik hoop niet zonder dat gebed: „och! Heere geef thans uwe zegeningen, geef heil op dezen dag." Die dag toch, de dag van Jezus geboorte, is zoo uitnemend

Sluiten