Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dien geborenen Jezus in ons ? Helaas! onze zonden bederven het zoo elk oogenblik voor Hem. Moge ook onze aller droefheid over dit ons bestaan naar God zijn. Wie weet of menigeen onzer, die nu weent, dan niet juichen zal in zijn weenen naar God, want de weg tot het eeuwig zijn bij God, is voor dien gebaand, die eens verbrijzelden geestes is. Heere Jezus! wil uw volk leiden in uwe opofferende liefde; in het heilgeheim hunner verlossing; in de diepe verborgenheid der godzaligheid, opdat zij op deze dagen, ja al den tijd huns levens van U, hun geboren Koning, mogen spreken, U mogen aanprijzen aan anderen, en zich in U mogen verheugen met eene onuitsprekelijke vreugde, U dienen mogen met vreeze en beving. Amen.

Ps. 118 vs. 12, 14.

Sluiten