Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de vrucht er van voor ons zei ven is bewondering, we«zinking en aanbidding, Heere! wat onderscheidt ons? wat zullen wij U vergelden ? Velen toch zijn Gods gunstbewijzen, maar door en in Jezus Christus alleen erkennen wij deze; 'stellen wij ze op den regten prijs; verootmoedigen zij ons; maken zij ons klein voor God, en gaan wij er als 't ware gebukt onder, dat wij ze niet meer, niet beter erkennen. Geve God, dat wij ook heden met opgewekte harten en zinnen onze overdenking van Jezus geboorte mogen voortzetten.

De verschijning van den Engel aan de herders, de aankondiging van Jezus geboorte aan hen, zoude het onderwerp zijn, waarbij ik met u gewenscht had stil te staan. De Heilige Geest geve ons eerst met en voor elkander te bidden. Hij schenke mij dan te spreken tot ontdekking voor zondaars tot bemoediging van bekommerden, tot bevestiging voor al zijn in zich zeiven arm, ellendig en verloren volk, waarvan velen nog zoo gedurig vreezen.

Sluiten