Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin dan verheerlijken mogt en Zijne goedheid u betoont, moogt prijzen, dat gij van den Heere Jezns spreekt, opdat nog vele zondaars Hem mogen zoeken. De Heere ziet op getrouwheid, Hij wil genade en eere geven. Ja! alles wat gij noodig hebt om van Hem te getuigen. Hij geve u de genade om met voorbijzien van u zeiven Zijne eere voor oogen te hebben. Amen.

Ps. 2 vs. 7.

Sluiten