Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder hem de geniën in dezelfde richting, conservatief, liberaal of radicaal op staatkundig of theologisch gebied.

De Nederlandsche vlag, welke bestemd is de eenheid der natie uit te drukken, moet de beide groepen ter rechter- en linkerzijde verbinden. Zeker zou in het midden de driekleur doorzakken, ware ze niet door het rijkswapen heengestrengeld, en daardoor voor doorbuiging bewaard. Opmerkelijk is het te noemen, dat hierdoor een deel van het devies : Je Maintiendrai onleesbaar wordt. Een diepe gedachte ligt hierin opgesloten, die wij hier niet kunnen uitwerken.

De knaap, die bij het wapen gezeten, in de linkerhand een passer heeft, terwijl de rechter een weegschaal houdt, is het beeld van onzen tijd op intellectueel gebied. Wiskunde met al den aankleve van dien wordt door den passer bedoeld, maar de jongen heeft het passen en meten voor een wijle opzij gezet en zich aan 't wegen begeven. Te vergeefs tracht hij het evenwicht te vinden. Maar hij wordt het zoeken niet moe. Dat spel heeft hem vermaak verschaft en blijft hem vermaken, zóó zelfs dat hij er alles om schijnt te vergeten.

Achter de woorden vrede, welvaart, weelde, die de beknopte som uitdrukken van het thans afgesloten tijdperk, volgen nu de namen van de vorstelijke personen, die den Oranjetak voortzetten. Hare Majesteit de Koningin Sophia, Z. K. H. de Kroonprins Willem, die in 1840 geboren, in 1858 meerderjarig verklaard werd, en Prins Alexander, in 1851 geboren, zijn op het rood der vlag aangeduid. De geslachtslijn wordt niet verder doorgetrokken, omdat de zijtakken hier niets ter zake doen.

Verder zien wij het wit en blauw beschreven met de feiten, die in deze laatste kwarteeuw zijn gebeurd, of de stichtingen, die het tegenwoordige Oranjehuis luister bijzetten. Daar vinden wij: de i nwijding van de IJselbrug door Z. M. onzen Koningin 1860, waardoor als het ware de eerste steen werd gelegd van deu ver¬

Sluiten