Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kruis des geloofs is daarop neergelegd. Daaraan hangen het anker der hoop en de verbroken kluisters, als voorstelling der Christelijke vrijheid. De palmtak der overwinning, de staf der ruste of ^kalmte door wissen steun," de beker des lijdens, alleen door géloof, hoop en liefde te drinken, vinden ieder hunne plaats. Nog duidt de vlam der lamp op de liefde, die alles verlicht en door God zelf wierd ontstoken in de duisternis des harten. De zwaluw wijst in haar rusteloos omzwerven aan, dat de ware ruste hier niet gevonden wordt. Zij weet echter

zelve waar zij haar nest heeft gebouwd Boe lief wij

Nederland ook hebben, de Christen kent nog een beter Vaderland.

Als deze korte aanwijzing, bij wijze van vogelvlucht gegeven, het nadenken opwekt en tot ootmoedige, waakzame dankbaarheid nevens oprechte verootmoediging leidt, dan is zeker de moeite beloond en het doel bereikt van

den Ontwerper der Gedenkplaat.

Sluiten