Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT IS WAARHEID?

TER OVERWEGING AANGEBODEN AAN ALLEN DIE DEELNEMEND BELANGSTELLEN

KERKELIJKE BEWEGING ONZER DAGEN,

ix de

door

A. DIJKSTRA Pz.,

te Achlum.

Leeuwarden. G. AMSING.

Prijs ^.l21/2; 25 ex. ƒ2.50; 100 ex. ƒ7.50.

Sluiten