Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT

OP DE

WEDUWENBEURS

DEE

Classis van 's Hertogenbosch.

EERSTE AFDEELING.

aard en doel der instelling. artikel. 1.

Er bestaat in de classis van V Hertogeniosek eene instelling onder den naam van: Weduwenbeurs der classis van 'sHertogenbosch.

Deze instelling staat onder het toezigt van het classikaal Bestuur, (art. 43: van het Algemeen reglement voor de Hervormde kerk).

Hare fondsen en inkomsten worden beheerd door eenen quaestor, onder verantwoordelijkheid van zijn beheer aan drie commissarissen en den leden der Weduwenbeurs.

abt. 2.

Het doel van deze instelling is, om aan weduwen en minderjarige ouderlooze kinderen van predikanten, leden der

Sluiten