Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE AFDEELING.

het bestuur. art. 19.

Het bestuur der Weduwenbeurs bestaat uit drie commissarissen, een quaestor en een secundus quaestor.

Zij worden uit en door de leden der Weduwenbeurs op de algemeene vergadering voor den tijd van 5 jaren benoemd, en zijn bij hunne aftreding weder verkiesbaar.

art. 20.

Aan commissarissen is opgedragen het toezigt op de administratie van den quaestor en de naleving van het reglement.

Zij hebben ten allen tijde inzage in de administratie en het regt om daaromtrent de noodige inlichting van den quaestor te vragen.

Geene gelden worden belegd door den quaestor, zonder in overleg met hen getreden te zijn en daartoe hunne magtiging ontvangen te hebben; — zij worden bovendien door hem geraadpleegd in alle zaken, waarbij de regten en belangen der Weduwenbeurs bijzonder betrokken zijn.

Geene gelden zullen mogen worden afgeschreven of obligatiën of andere bezittingen der Weduwenbeurs verkocht, verruild, bezwaard of verpand worden, zonder magtiging van het Classikaal Bestuur."

Zij zijn bevoegd den quaestor wegens kwade trouw en misbruiken in zijne administratie onmiddelijk te schorsen

Sluiten