Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Mogten belanghebbenden bij de Weduwenbeurs zich aanmelden, om iets voor te dragen, dan zal de vergadering hen hooren en, na beraadslaging, daarop besluiten.

abt. 34.

In zaken, die op de administratie der Weduwenbeurs betrekking hebben, zal de voorzitter in de eerste plaats den quaestor hooren.

abt. 35.

Voorstellen betrekkelijk veranderingen in het reglement of eenige bepaling, staande de vergadering schriftelijk ingediend, zullen tot de volgende vergadering aanhangig blijven, en daarmede gehandeld worden als sub art. 31 voorgeschreven.

abt. 36.

Niemand mag zich bij eene beslissing buiten stemming houden.

De vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken, zal de zaak tot de volgende vergadering worden aangehouden. In zaken, die spoed vereiscben, waaromtrent het oordeel aan de vergadering is, zal in dit geval het lot beslissen.

Ieder heeft vrijheid, om in de notulen te doen aanteekenen, dat hij met een genomen besluit niet instemt.

ABT. 37.

Van het verhandelde zal door den quaestor aanteekening gehouden worden in een daartoe opzettelijk aangelegd Notulenboek.

Sluiten