Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afschrift.

Verandering of wijziging van Art. 4. b. in het reglement op de weduwenbeurs der classis van 's Hertogenbosch , goedgekeurd door het Provinciaal Kerkbestuur van Noordbrabant in dato 2 Juli 1872 N° 82.

In plaats van:

b. binnen ééne maand na ontvangst van het bewijs of diploma van hun lidmaatschap ƒ50. - en, wanneer zij buiten de classis in de bediening geweest zijn, bovendien voor elk jaar van hun diensttijd ƒ10. - in de weduwenbeurs storten;

Te lezen:

b. binnen ééne maand na ontvangst van het bewijs of diploma van hun lidmaatschap ƒ 50. - en bovendien voor elk jaar, te rekenen van den dag , dat zij in dienst zijn getreden, verloopen ƒ10. - in de weduwenbeurs te storten.

Be quaestor der weduwenbeus, j. A. van WALSEN.

Sluiten