Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT voor eene Provinciale fp'eduwenbeurs van Predikanten der Hervormde Kerk in Noordbrabant.

I>«e AFDEELIXft.

Aard en doel der instelling. Artikel 1.

Er bestaat in de provincie Noordbrabant eene instelling onder den naam van Provinciale Weduwenbeurs van Predikanten der Hervormde kerk in Noordbrabant.

Deze instelling staat onder het toezigt van het Provinciaal Kerkbestuur.

Alle fondsen en bezittingen aan die instelling toekomende , worden geboekt of ingeschreven onder den naam van Provinciale Weduwenbeurs van Predikanten der Hervormde kerk in Noordbrabant.

Art. 2.

Het doel van deze instelling is, om aan weduwen en minderjarige ouderlooze kinderen van 'Hervormde Predikanten, leden der Weduwenbeurs <, jaarlijks eene geldelijke toelage uit hare renten te verzekeren.

Art. 3.

Zoo lang er leden van- of deelgeregtigden tot deze Beurs bestaan, mogen hare fondsen nimmer geheel of gedeeltelijk tot eenig ander einde worden aangewend. Mogten de leden of deelgeregtigden te eeniger tijd uitsterven , dan zullen de fondsen, onder toezigt van het Provinciaal Kerkbestuur, worden aangewend ten nutte van de weduwen en weezen van Hervormde

Sluiten