Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Predikanten, die in de provincie Noordbrabant gediend hebben en aldaar overleden zijn.

AFDEEL,ING.

Leden, kunne regten en verpUgtingen.

Art. 4.

Alle dienstdoende Predikanten bij de Hervormde gemeenten in Noordbrabant hebben het regt om leden van de Weduwenbeurs te worden.

De deelneming aan de Weduwenbeurs staat evenzoo open voor de kerkelijke besturen en de leden in de gemeenten ten behoeve hunner respective Predikanten.

De jaarlijksche contributie voor elk lid bedraagt ƒ10- „

Een dienstdoend Predikant van elders inkomende en lid der Weduwenbeurs wenschende te worden, betaalt bovendien ƒ 25 - „ pro introitu.

Een dienstdoend Predikant die, lid der Weduwenbeurs zijnde, na overlijden van zijne echtgenoot, in het huwelijk treedt met eene vrouw die meer dan 10 jaren jonger is dan hij, betaalt voor elk jaar, dat het verschil van ouderdom meerder is, ƒ 10-,, — Deze bepaling is bij ieder opvolgend huwelijk van toepassing.

Indien het verschil meerder is dan 20 jaren, betaalt hij bovendien dubbele contributie.

Art. 5.

Predikanten, leden der Weduwenbeurs, naar eene gemeente buiten de provincie beroepen en derwaarts vertrekkende, hebben de bevoegdheid leden te blijven onder verbindtenis van betaling eener som van/50-,, pro exitu en de jaarlijksche contributie. Zij geven daarvan vóór hunne losmaking schriftelijk kennis aan

Sluiten