Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Titels der liederen.

Bladz.

1 De juichende Kinderschaar 1

2 Een lied op het Pinksterfeest 2

3 Heer, geleid mij .... 3

4 Klopt 4

5 De Morgenster 5

6 Opwaarts naar Sion ... 6

7 Kinderbede 8

8 Heb de wereld niet lief. . 9

9 De Godsrivier 11

10 Engelen wachten .... 12

11 Huiswaarts 13

12 Rots der Eeuwen .... 15

13 De arke des behouds. . .16

14 Zendingslied 17

15 Tevredenheid 19

16 Het betere land .... 20

17 Zondagslied 21

18 De beste vriend .... 22

19 Kloppend — wie is daar ? 23

20 Volkslied 24

21 Die wil, die kome! ... 25

22 Ook mij 27

23 Jezus mijn Herder ... 27

Eerste regel der liederen.

Bladz

Aan onzen God en Vader. . .91 «'Ach, blijf met Uw genade . . JH? /Al is eng ook de poort ... 4 Als de dag met gouden glans . 21 Als wij 't oog naar boven slaan 65 Amen, Amen — Al te zamen . 92 /Daar boven juicht een groote

schaar 1

Daar juicht een toon, daar klinkt

een stem 80

Dankt, dankt den Heer ... 60 Dat ik Jezus toebehoor . . .61 Dat ons loflied vroolijk rjjae. . 62 De blijde juichtoon klinke in 't rond 24 De Trooster is gekomen . . .68 Deez' feestdag zij Gods Zoon gewijd 43 Door een blik op het kruis. . 40 Men vaste Burg is onze God .55 Eere zij God in den hooge . . 75 Kng'len wachten ons bij 't komen 12 Er ruischt langs de wolken. . 63 CJa mij niet voorbij, o Heiland! 48 Halleluja, looft den Heer... 2 Meer, ik hoor van rijken zegen 27 Hoe heb ik U van noode. . . 23

Sluiten