Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

55 Het is volbracht. ... 71

56 Kerstlied van Schutte. • • 72

57 Kinderbede 74

58 ■ Engelenzang ..... 75

59 Nieuw Wilhelmuslied . . 78

60 Paaschlied 80

61 Hemelvaartslied .... 81

62 Jezus, mijn alles .... 84

63 Des Christens Optochtslied 85

64 Zij zullen het niet hebben 86

65 Psalm 136 : 1—3 ... 88

66 Mijn Heiland stierf voor mij 88

67 Berusting 89

68 Blijf ons nabij ..... 91

69 Slotzang 01

70 Amen . 92

Bladz.

Waarheen, Pelgrims, waarheen

gaat gij 20

Waarom gehaakt naar geld en

goed .19

Waarom, o krijgsknecht, dus

vervaard 5

Wees gegroet, Gij eens verachte 81

.Weet gij hoeveel sterren kleven 39

Wie het hoort die roepe . . 25

f Wie zal mij rooven .... 57

Wilhelmus van Nassauwen. . 78

Wij geven het niet over. . 44-

Zie de Heer komt op de wolken 58 'k Zie het land, waar de zon

nimmer daalt , 41

Zie ons in Uw naam te zamen 69

/Zouden wij ook eenmaal komen 11

,Zwijg stil, mjjn ziele- , . 89

Zijt gezegend, heil der aarde . 66

Zij zullen het niet hebben . . 86

Sluiten