Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormde Kerk in andere gemeenten van ons vaderland in ernstige en biddende overweging geven, of ook zij niet voor God en hun geweten verschuldigd zijn, het zij door overneming van dit Adres, het zij door het indienen van afzonderlijke Adressen, in de mogendheden des Heeren eene dergelijke poging aan te wenden. De Heer onze God, van Wien in dezen alleen onze verwachting is, moge deze poging doen strekken tot verheerlijking van zijnen grooten Naam en tot wederoprigting zijner diep gevallene gemeente !

Door vroegere ondervinding geleerd, wordt het de gemeenten aangeraden, hunne Adressen bij de opzending niet slechts te frankeren, maar tevens op de postkantoren behoorlijk te doen aanteekenen.

Sluiten