Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hunne voorlichting en toongeving afhangt. — Daarom bidden wij de Nederlandsche synode, jaarlijks in den Haag gezeten, dat zij dit adres en zoovele geuite klagten ter harte neme en in plaats van voort te gaan op de reeds aangetoonde wijze, liever terug te keeren van eene dwaling, die zoo groot en zoo verderfelijk is. Indien er toch meerdere onrast komt en soms scheuring uit voortsproot, zou dan de synode dit niet voor hare rekening hebben, wanneer zij de banden losgemaakt, de deur opengezet en niet op listige werkmeesters gelet had, die langzamerhand onze kerk herscheppen willen en die haar eindelijk den ondergang berokkenen zullen?

God, die mijn hart kent, weet waarom en met welke bede ik dit geschreven en verzonden heb, en ik eindig daarom met aan elk mijner lezers toe te roepen: zie, ik heb het ulieden gezegd 1

Sluiten