Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes ■zijn de onderstaande Werken te bekomen:

Aan de Hervormde Gemeente in Nederland, door D. van Hogendorp, M. B. H. W. Gevers, A. Capadose, G. Groen van Prinsterer, P. J. Eloüt, J. A. Singendonck, C. M. van der Kemp. Tweede druk ƒ —.50

Mr. I. DA COSTA, Kekenschap van gevoelens, bij gelegenheid van den strijd over het Adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland. Tweede druk ƒ —.70

A. CAPADOSE, Ernstig en biddend woord aan de getrouwe Leeraren der Hervormde Kerk in Nederland, betreffende den tegenwoordigen toestand van de Kerk en derzelver Synodaal Bestuur ƒ 1.10

Des Christens wettelijke strijd, of de ware

belangen der Hervormde Kerk ƒ —.60

J. C. ETH.MAST, De Strijd voor het Geloof eene dure roeping des Christens, vooral in onze dagen. Predikatie over Judas vs. 3b / —.15

GEDRUKT BIJ DE WED. H. ï. BAKELS & ZOON.

Sluiten