Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik geef de leerrede, zooals ze mij werd toegezonden door de getrouwe huisgenoote van den auteur. Aan Mej. Wijnveldt, die zich de moeite getroost heeft het handschrift over te schrijven, komt de dank toe van velen. Mijn werk werd daardoor zeer gemakkelijk gemaakt. Alleen waar de zin het vorderde, heb ik het een en ander veranderd. Voor het ontbrekende — 't is toch duidelijk, dat de leerrede niet af is — neem'ik de woorden van Alexander Comrie over, die onder een zijner Catechismus-preeken liet drukken : //Zie verder tot toepassing hetgeen de waardige mannen, de heeren Van der Kemp en Smytegelt hebben", met deze bijvoeging : Lees ook wat de eerwaardige Comrie zelf geeft. Vooral onze vacante kerken, die deze leerrede in hare openbare samenkomsten willen lezen, kunnen van dien wenk gebruik maken.

Moge de uitgave door den Heere gezegend worden tot heil van velen, tot ondersteuning van de hulpbehoevende school in het Kootwijkerbroek, maar bovenal tot verheerlijking van zijn nooit genoeg geprezen Naam !

H. W. VAN LOON.

Amsterdam, 18 Juli 1890.

Sluiten