Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrijpen doe ik Hem niet. Hoe zou het eindige het oneindige omvatten ? Maar ik leer Hem kennen uit zijne werken, waarin Hij zich dagelijks aan ons openbaart.

God is volmaakt wil zeggen, dat in God alle goede en groote eigenschappen vereenigd zijn. Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, een vader vol liefde, barmhartig, lankmoedig, goedertieren enz. Elke verheven deugd is in Hem vereenigd.

Het is niet voldoende met den mond, zelfs met het hart die volmaaktheid te erkennen; wij moeten met die volmaaktheid in al hare onderdeelen bekend zijn, want Christus heeft gezegd: (Matth. V : 48.)

Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is.

En elders :

Bemint God met uw geheele hart, met uwe geheele ziel en met geheel uw verstand. Derhalve:

De nood is ons opgelegd om God met ons verstand te leeren kennen, opdat wij Hem met ons verstand en ons hart en onze ziele kunnen liefhebben, opdat wij streven naar het bereiken der volmaaktheid, die bij God is.

Maar wanneer God volmaakt is, moeten ook al zijne werken volmaakt zijnIets, dat niet volmaakt is, kan verbeterd worden. Moet God zelf het verbeteren, dan ziet Hij zijne fouten in, en was dus op 't oogenblik der wording niet volmaakt.

Moet een ander het verbeteren, dan is er één machtiger dan God.

Sluiten