Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. De bijbel kan Gods woord niet zijn.

God is volmaakt; zijn woord moet dns ook volmaakt zijn ; is het niet volmaakt, dan moet het door menschen, die het opteekenden vervalscht zijn, of het is nooit zijn woord geweest. Is het vervalscht, dan heeft God die vervalsching toegelaten en mij moedwillig op een dwaalspoor gebracht. Mag men dat van God veronderstellen P

God is volmaakt; zijn woord moet dns ook volmaakt zijn. Wemelen de boeken, die te zamen den naam dragen van Gods woord, van onnauwkeurigheden, van onwaarheden, van verkeerde voorstellingen, dan kannen die boeken Gods woord niet zijn, omdat de daarin heerschende onnauwkeurigheid strijdt tegen zijne volmaaktheid.

Laat ons nu den bijbel openslaan.

I Kronieken VI : 1,2 en 3 leest men:

De kinderen van Levi waren Gerson, Kohath en Mehari.

De kinderen van Kohath waren Amram, Jizhar en Hebron en UzziëL.

En de kinderen van Amram waren AaRON en Mozes en Mirjam.

Sluiten