Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want font moet er zijn. In Exodüs of in de Kronieken P Een van beide kan derhalve Gods woord niet zijn, want Gods woord kan niet falen.

In Mattheus I staat het geslachtsregister van Jezus Christus. 8 maal 14 geslachten.

Daarin lees ik: David gewon Salomo, en Salomo gewon Eoboam enz. tot Jozef toe.

In Lukas III : 23 enz. vindt men ook 't geslachtsregister van Jezus.

Beide geslachtsregisters komen op Jozef, den man van Maria.

Maar volgens Lukas stamt Jozef af van Nathan, die volgens I Kronieken III een broeder van Salomo is.

Wie van de twee vertelt nu onwaarheid, of doen ze het beiden ?

Verder doe ik nog deze kleinigheid opmerken, dat Mattheus van David tot Jezus 28, Lukas daarentegen 42 geslachten opnoemt. Zoo 14 menschengeslachten, aannemende, dat ieder op zijn 25ste jaar een zoon had, vertegenwoordigen een tijdsverloop van 350 jaren.

En dat zon Gods woord zijn ?

Een ander voorbeeld.

Paulds schrijft (door ingeving van den Heiligen Geest natuurlijk) brieven, die ook voor Gods woord moeten door gaan.

Nu schrijft hij I Korikthen XV : 51 heel geheimzinnig:

„Zie, ik zeg u eene verborgenheid : Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden."

De man dacht dus klaarblijkelijk, en dat denkbeeld heerschte algemeen onder de christenen der eerste tijden,

Sluiten