Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Christus bij hun leven op de wolken zou terugkeeren. Dat was zijn idéé fixe, want aan de inwoners van Thessalonika schrijft hij in den eersten brief (IV : 16) enz. o. a: „Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen ce samen met Hem opgenomen worden in de wolken."

't Geen Paulus daar nu vertelt is niet gebeurd : hij is niet levend overgebleven bij die samenroeping; de Heilige Geest heeft hem dus op dat punt niet voorgelicht, maar hem beet gehad.

Gods woord kan niet dwalen, kan geene verkeerde voorstellingen geven, want dan zou God het met opzet zoo ingericht hebben, dat de menschen op een dwaalspoor moesten komen.

De brieven van Paulds zijn dus, evenzeer als de evangeliën, 't werk van feilbare menschen, van menschen als gij en ik, maar volstrekt niet het woord Gods.

Ik heb mij hier slechts tot eenige weinige feiten bepaald en vooral gezorgd door den bijbel te bewijzen, dat de bijbel Gods woord niet zijn kan.

Nog een enkel voorbeeld.

Christus leert: Vergeeft uwen broeder niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal. Aan 't kruishout zegt hij : „Heer vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen !" en Paulus schrijft (onder den invloed van den Heiligen geest?) II Thim. IV : 14.

Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond, de Heer vergelde hem naar zijne werken.

Is dat Christendom ? Kan dat Gods woord zijn P

Sluiten