Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderden uit alle boekeu en alle tijden vermeerderd worden. De bijbel wemelt van onvolmaaktheden. Daarom kan h>j hel woord van den volmaakten God niet zijn.

II. De bijbel is ongeschikt voor kinderen. •)

Wanneer men den kinderen den bijbel in handen geeft, en men leert hun, dat zij dat boek moeten eerbiedigen als Gods woord, dan loopt men veel gevaar, dat zij daarin zullen bladeren.

Wanneer uit den bijbel in school en in 't huishouden geregeld wordt voorgelezen, dan zal het nu en dan den kinderen verwondering baren, dat sommige hoofdstukken stelselmatig worden overgeslagen.

Bij de minste weetgierigheid, ja uit enkel nieuwsgierigheid om te weten, wat daarin staat, zullen zij die hoofdstukken opzoeken en nalezen.

Verder mag men het eene ongerijmdheid noemen, aan te nemen, dat men dagelijks den bijbel in handen heeft en nooit iets ziet van de in-liederlijke geschiedenissen» die daarin vermeld staan.

In den bijbel vindt men veel schoons, veel verheven gedichten, prachtige lofzangen, maar ook veel, dat voor onzen tijd voor onze kinderen geheel ongeschikt is.

't Walgt me, dat ik eeuige oogenblikken moet verwijlen in dien poel van vuiligheid, waarbij de vuilste roman van

*) Ik heb er over gedacht dit hewgs in cxtenso weg te laten en alleen de teksten aan te geven; Maar het denkbeeld, dat ook Katholieken deze verdediging in handen knnnen nemen en niet altijd in 't bezit zyn .van een bijbel, heeft mij daarvan teruggehouden.

Sluiten