Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Uit Hem en door Hem is alles — alles heeft Hij gemaakt!

„Kunt gij de bloemen tellen? Kunt gij tellen hoeveel er rondom u zijn ?

„Alle planten en kruiden, de diertjes, die daarvan eten en de schooue vlinders, die er rond zweven — kunt gij die tellen? Zij zijn ontelbaar! iBn dat alles is het werk van God! dat alles heeft God voortgebracht en onderhoudt Hij. Ook ons, lieve kinderen! heeft God voortgebracht. Uw vader, uwe moeder, alle menschen en alle dieren, zoowel het brommende bijtje, dat hier "om de bloemen zweeft, als het hondje, dat daar ginder in het gras rolt, alles — alles is zijn werk; alles ontvangt leven en voedsel uit zijne hand!

„O lieve Heer, die boven in den hemel woont! hoe goed zijt Gij — hoe schoon zijn uwe werken!"

Zoo sprak de oude Jozef tegen de kinderen, die rondom hem in. het groen zaten. Toen het avondrood aankwam, stonden zij op, en met eene handvol bloemen ging ieder vergenoegd naar huis.

Is de school, waar dat gelezen en onderwezen wordt, godsdienstloos ?

IX. Onze t\jd wordt niet gekenmerkt door afval van God, noch door godsdienst of Christus-haat, maar onze tjjd kenmerkt zich door een Terzet der ontwikkelden tegen de te weinig ontwikkelde leeraars der Kerkgenootschappen.

Er zijn menschen, er zijn partijen, welke er bijzonder goed den slag van hébben om groote woorden te gebruiken.

Sluiten