Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y O O U. I T !

WEEKBLAD VOOR SCHOOL EN HUIS.

Hoofdopsteller: 6. A. VORSTEMAN VAN OIJEN.

Verschijnt iederen wrydag. N|s Nederland ' 1,50 per half jaar; voor België f 1,75, vrachtvrij aer post.

Vaste medewerkers deH.H.: I. BREVÉE, P. H. DEWALD, J. H. GERAETS, J. v. d. HOUT J..V. R MOLL J. Th. OOSTERMAN, A. W. STELLWAGEN, Dr. P. A.'VAN TOORENBURG, H. J. WANSINK e. a.

Men abonneert zich bij alle boekhandelaars, postdirecteurs en bij den uitgever te Zwolle

C. J. VORSTERMAN VAN OIJEN.

JU s.

Zij, die deze brochure bespreken, worden verzocht de*, schrijver een ex. te zenden van het Dag-, Week- ■ Maandblad, waarin die bespreking voorkomt.

G. A. V. v. O.

WEEEBLAD VOOR SCHOOL EN HUIS.

Hoofdopsteller: 6. A. VORSTERMAN VAN OIJEN.

Verschijnt iederen Vrijdag. Prijs voor Nederland f 1,50 per half jaar; voor België f 1,75, vrachtvnj per post.

Vaste medewerkers deH.H.: I. BREVÉE, P. H. DEWALD, J. H. GERAETS, J. v. r, HOUT J. D. R MOLL J. Th. OOSTERMAM, A. W. STELLWAGEN, Dr. P. A.'VAN TOORENBURG, H. J. WANSINK e. a.

Men abonneert zich bij alle boekhandelaars, postdirecteurs en bij den uitgever te Zwolle

C. J. VORSTERMAN VAN OIJEN.

Sluiten