Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zocht vooraf met diepen ernst des Heeren aangezicht. God hoorde, gaf eenstemmigheid, het voorstel was gereed ; Men voelde, ja, het was de Heer' die zóó besluiten deed. Een Deputatie wordt benoemd, die straks zal henen gaan, En bieden 't Synodaal besluit dien andren broedren aan. Met blijdschap wordt dit ras bekend, het vijftal afgewacht; Het duurt niet lang, of 't "heeft zijn tocht naar 'sHage reeds

volbracht.

PLECHTIGE ONTVANGST.

Een tweetal broedren leidt hen binnen. De leden der Synode staan. Een schaar van broedren die hen minnen Heft aanstonds 't heerlijk loflied aan: „Maar 't vrome volk in U veiheugd . . . ." En tintelend van zielevreugd, Neemt, als 't gezang is aangehoord, De Praeses onverwijld het woord.

Rede van Prof. Dr. A. KUIJPEK.

Wegsleepend schoon sprak hij, op deze wys: „De kerk, geluk het kind van God, Heeft hier beneên gewis een pelgrims reis, Een bitter, ja, zeer droevig lot.

Sluiten