Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitnoodiging.

De Praeses zegt hem dank voor deze goede woorden;

En noodigt thans de broedren uit, Als of zij reeds vereend in die vergaadring hoorden,

Te blijven tot ook zij besluit. Zn' nemen 't gaarne aan, en ook zijn zh' bereid, Om als het noodig is te dienen met bescheid.

Onderhandelingen.

Commissie.

Een commissie wordt benoemd om broederlijk te correspondeeren, En op punten van bezwaar zich eerst te laten informeeren. Zoo zij meende, wilden wij nog steeds als landskerk zijn erkend, Met de Dordsche Kerkenorde als een ander reglement. Is dit zoo, dan moest 't bezwaar voor haar wel overwegend wezen, 't Mislukken der vereeniging was dan, beweerde zij, te vreezen. Zou de Staat ons dan erkennen, maar de Doleantie niet, Dat kon slechts verwarring geven; niets dan scheuring en verdriet. Sloot zh" zóó zich bij ons aan, men zou 't in rechten dan beschouwen,

Dat zij bij 't Genootschap hoort, en dit zou haar zeer berouwen; Of dat de vergaderingen niet zijn wettig saamgesteld, En dus daarvan ongetwijfeld geen besluit in rechten geldt. Wilt gij, broeders, vraagde zij, uw licht hierover eens verspreiden, Zoo dit punt tot klaarheid komt, het zal ons grootelh'ks verblijden.

Anders zijn er geen bezwaren die voor ons afdoende zijn; 't Zal dan wel tot eenheid komen, wordt het met dit punt

maar rein.

Sluiten