Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deputaten.

Beiden zijn wij dus eenstemmig in het doel wat wh' beoogen, En het is alleen de kwestie hoe wij dat het best vermogen; Daarvan kan op deze stonde niets met zekerheid gemeld, Als advies is ingewonnen kan iets naders vastgesteld. Zoo werd toen teruggeschreven door deheeren Deputaten, Die geen enkel punt in kwestie wilden onbeantwoord laten.

Rapport der Commissie.

De Commissie was voldaan en besloot te rapperteeren, Om den voorslag onzerzijds, toegelicht, te accepteeren : Dat de Acte zij vervallen, die geen hope gaf, maar strijd, Om een andren grond te kiezen, die tot samenleving leidt; Dat op grond der Formulieren en de Ordening van Dordt Slechts een voorslag kan geboden, en die aangenomen wordt; Dat zn' het verschil erkennend wat er wederzijds bestaat Tusschen beide kerkengroepen, dit voor eigen reekning laat; Dat zij gaarne de bedingen, nader toegelicht, aanvaardt, Wijl geen enkle van het drietal haar nu meer bezwaren baart:

a. Als van beide kerkengroepen wederzijds beleden wordt: Zij zn'n ware, zuivre kerken naar Belijdenis en Dordt.

b. Wederzijds zij uitgesproken, dat verbreking noodig is,

Naar den eisch van 't Woord des Heeren en van de Belijdenis, Met het Hervormd kerkgenootschap en de leden tegelijk, Wat aangaat de kerkgemeenschap met 't geheel en plaatselijk, e. Niemand wordt als lid erkend in de nu vereende kerken,

Sluiten