Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plechtig oogenblik.

En ziet, de spreker reikte, tot 't leggen van den band, Den Praases der Synode in 'sHeeren Naam de hand; Bezegeld met het Amen, uit veler mond gehoord. De Kerken zijn vereenigd; zoo bhj've 't ongestoord!

Slot.

God, die dat werk volbracht,

Brengen wh" eer. Hij, die regeert met kracht,

Werpe ter neer Al wat niet is uit Hem; Wat naar Zijn liefdestem, En naar Jeruzalem

Luistert noch vraagt.

Hh', die om eenheid bad,

Ziet zich verhoord. Die ons heeft hef gehad,

Bracht dit nu voort. Broeders! vereenigt u, Dooft alle twistvuur nu, Zweert dan elkander nu

Liefde en trouw.

Christus uw Koning toch

Is ook uw Hoofd. Gn' zjjt Zijn leden — och,

Houdt u dan doof

Sluiten